Jobs at Carrefour Belgique

<< previous | Displaying 1-25 of 114 results | next >>
Carrefour Belgique - 1140, Evere(10 hours ago)
Carrefour Belgium Functieomschrijving: Onder het toeziend oog van de Directeur Marketing Carrefour België, werkt hij/zij de communicatiestrategie voor het merk Carrefour, de fysieke formaten (dus de verschillende soorten winkels) en de e-commerce uit met respect voor de marketingstrategie van het bedrijf en implementeert hij/zij deze. Hij/zij staat garant voor de positionering van de onderneming e...
full job description
Carrefour Belgique - 1140, Evere(10 hours ago)
Carrefour Belgique Description du poste : Sous la supervision du Directeur Marketing Carrefour Belgique, il/elle élabore et pilote la mise en œuvre de la stratégie de communication au niveau de la Marque Carrefour, des formats physiques (càd les différents types de magasin) et de l'e-commerce dans le respect de la stratégie marketing de l'entreprise. Garant du positionnement de l'entreprise et de ...
full job description
Carrefour Belgique - 1140, Evere(22 hours ago)
Carrefour Belgium Functieomschrijving: Als contactpersoon voor de verschillende businessunits (BU) en de dienstverleners, ben je verantwoordelijk voor de productie van alle POS-ondersteuning met respect voor de deadlines en toegekende budgetten en voor het beheren van de zones voor de folderdistributie in nauwe samenwerking met de afdeling Customer & Market Intelligence (CMI). Omschrijving van de ...
full job description
Carrefour Belgique - 1140, Evere(22 hours ago)
Carrefour Belgique Description du poste : En tant que personne de contact avec les différentes Business Units (BU) et les prestataires, vous êtes responsable de la production de tous les supports PLV dans le respect des délais et des budgets alloués et de la gestion des zones de distribution folders en étroite collaboration avec le département Customer & Maret Intelligence (CMI). Description du po...
full job description
Carrefour Belgique - 1050, Bruxelles(22 hours ago)
Carrefour Belgium Functieomschrijving: De Recruitment & Mobility Manager implementeert de strategie op het vlak van rekrutering en interne mobiliteit zodat de organisatie haar doelstellingen kan verwezenlijken. Hij/zij geeft leiding aan een team van deskundigen en organiseert activiteiten om een doeltreffende en permanente werking van de afdeling te garanderen. De Recruitment & Mobility Manager ra...
full job description
Carrefour Belgique - 1050, Bruxelles(22 hours ago)
Carrefour Belgique Description du poste : Le Recruitment & Mobility Manager implémente la stratégie en matière de recrutement et de mobilité interne afin de permettre à l'organisation d'atteindre ses objectifs. Il/elle gère une équipe d'experts et organise les activités afin de garantir un fonctionnement efficace et continu du département. Le Recruitment & Mobility Manager rapporte au Directeur Ta...
full job description
Carrefour Belgique - 2640, Mortsel(22 hours ago)
Carrefour Belgium Functieomschrijving: Als Manager Klanten in één van onze Markets sta je in voor een klantgerichte service in de winkel, voor het onthaal van de klanten en voor een vlot verloop van de klantenstroom aan de kassa's. Daarnaast neem je een belangrijke rol op in het human resources management van de winkel. Je rapporteert aan de winkeldirecteur en bij haar/zijn afwezigheid neem je de ...
full job description
Carrefour Belgique - 2640, Mortsel(22 hours ago)
Carrefour Belgique Description du poste : Pour un Manager Clients dans un de nos Marchés, le client est au centre de toutes ses initiatives. Il/elle est responsable pour l'accueil des clients et pour un passage fluide aux caisses. Vous jouez un rôle important dans le Human Resources management du magasin. Vous rapportez au directeur du magasin et en son absence, vous prenez les initiatives nécessa...
full job description
Carrefour Belgique - 1140, Evere(22 hours ago)
Carrefour Belgium Functieomschrijving: Heb je, als ervaren recruiter, oog voor talent? Dan ben jij diegene die we zoeken! Beschrijving van de functie Je vervult een belangrijke rol voor je interne klanten: HR Business Partners en Hiring Managers. Je analyseert hun behoeften op het vlak van rekrutering en biedt hen passende oplossingen. Je bouwt een vertrouwensrelatie op met de betrokken partijen o...
full job description
Carrefour Belgique - 1140, Evere(22 hours ago)
Carrefour Belgique Description du poste : En tant que recruteur expérimenté, vous avez l'œil pour dénicher les talents ? Alors tu es le/la collègue qu'on recherche. Description de l'emploi Vous remplissez une mission cruciale pour vos clients internes (HR Business Partners et Hiring Manager) par une analyse de leurs besoins en recrutement et vous leur proposez des réponses adaptées. Vous nouez une...
full job description
Carrefour Belgique - 2800, Zemst(1 day ago)
Carrefour Belgium Functieomschrijving: Als Assistent Manager Back Office draag je bij aan de vlotte doorstroom van de goederen en dit vanaf de aankomst van het product in de reserve tot en met de plaatsing van het product in het winkelrek. Je werkt nauw samen met je collega's uit de winkel en baseert je bij de planning van je werk op de bevoorradingsbehoeften van de verschillende afdelingen. Daarn...
full job description
Carrefour Belgique - 2800, Zemst(1 day ago)
Carrefour Belgique Description du poste : En tant qu'Assistant Manager Back Office, vous contribuez à la bonne mise en place des marchandises depuis l'arrivée du produit dans la réserve jusqu'au placement du produit dans les rayons du magasin. Vous travaillez en étroite collaboration avec vos collègues du magasin et basez votre travail de planification sur les besoins d'approvisionnement des diffé...
full job description
Carrefour Belgique - 1050, Bruxelles(1 day ago)
Carrefour Belgium Functieomschrijving: Bij Carrefour Belgium begint uw loopbaan als winkeldirecteur met een specifieke vorming, afgestemd op uw vaardigheden en uw ervaring. Tijdens deze vorming leert u veel technische en niet-technische bijzonderheden met betrekking tot deze functie in onze verschillende winkels. Als verantwoordelijke van een Hypermarkt Carrefour, leid de Winkeldirecteur zijn ploe...
full job description
Carrefour Belgique - 1050, Bruxelles(1 day ago)
Carrefour Belgique Description du poste : Votre carrière en tant que Directeur de magasin chez Carrefour Belgium commence par une formation pointue et adaptée à vos compétences et votre expérience. Durant cette formation vous apprenez les nombreux aspects techniques et non-techniques de la fonction dans différents magasins. Responsable d'un hypermarché Carrefour, le Directeur de magasin manage son...
full job description
Carrefour Belgique - 1140, Evere(2 days ago)
Carrefour Belgium Functieomschrijving: De Rebuyer moet voor een optimale bevoorrading en flow zorgen van alle artikelen die door het Departement Goederen zijn bepaald, rekening houdend met bepaalde overeenkomsten. Hij/zij moet kunnen garanderen dat alle producten in de vereiste kwantiteit en kwaliteit beschikbaar zijn in de rekken. De verantwoordelijkheden van de Rebuyer binnen Carrefour Belgium z...
full job description
Carrefour Belgique - 1140, Evere(2 days ago)
Carrefour Belgique Description du poste : Le Rebuyer prend part à l'approvisionnement et le flux optimisé de tous les articles référencés par la Direction Marchandise dans un cadre défini. Il /elle s'assure que tous les produits soient disponibles en termes de quantité et qualité en linéaire. Les responsabilités du Rebuyer au sein de Carrefour Belgium sont les suivantes : Gestion active de tous le...
full job description
Carrefour Belgique - 8000, Brugge(2 days ago)
Carrefour Belgique Description du poste : Stimulé(e) par les challenges et l'atteinte d'objectifs commerciaux ambitieux, mobilisé(e) par des problématiques sans cesse renouvelées au sein d'un secteur en pleine transformation, vous vous investissez pleinement vos responsabilités en matière de dynamique commerciale, d'optimalisation organisationnelle et de gestion d'équipe. Vous assurez l'atteinte d...
full job description
Carrefour Belgique - 2000, Antwerpen(2 days ago)
Carrefour Belgium Functieomschrijving: Als Afdelingsmanager binnen Carrefour Belgium run je de afdeling Droge Voeding in één van onze winkels in de regio Antwerpen. In deze functie rapporteer je rechtstreeks aan de winkeldirecteur. Je werkt mee op het terrein en bent verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen van je afdeling. De aantrekkelijke uitstraling van je productgamma springt in ...
full job description
Carrefour Belgique - 2000, Antwerpen(2 days ago)
Carrefour Belgique Description du poste : En tant que Manager de rayon chez Carrefour Belgium, vous êtes responsable de la gestion du rayon dans notre magasin dans la région d'Anvers. Dans cette fonction, vous rapportez directement au directeur de magasin. Vous accompagnez votre équipe sur le terrain et êtes responsable du fonctionnement quotidien du rayon. Vous enchantez vos clients fidèles et en...
full job description
Carrefour Belgique - 1140, Evere(3 days ago)
Carrefour Belgium Functieomschrijving: Je bent vastbesloten om de klant tevreden te stellen en neemt actief deel aan de ontwikkeling en de groei van het aanbod Verse Producten (PFT). Om dit te doen, analyseer je de verschillende gegevens die je ter beschikking hebt, om de rentabiliteit van de producten te verhogen. Je definieert oplossingen die je omzet in concrete actieplannen en zorgt voor het o...
full job description
Carrefour Belgique - 1140, Evere(3 days ago)
Carrefour Belgique Description du poste : Déterminé à satisfaire le client, vous participez activement au développement ainsi qu'à la croissance de l'offre des Produits Frais (PFT) Pour ce faire, vous analysez les différentes données afin d'accroître la rentabilité des produits, définissez des solutions complètes que vous déclinez en plans d'action concrets et assurez l'optimisation des assortimen...
full job description
Carrefour Belgique - 3500, Hasselt(6 days ago)
Carrefour Belgium Functieomschrijving: De Chef Kassa binnen Carrefour Belgium coördineert de activiteiten van de front-end (kassa, koffer, onthaal en dienstencenter). Hij/zij zorgt voor een goede doorstroming aan de kassa. Hij/zij is verantwoordelijk voor de financiële stroom aan de kassa's , het superviseren van het werk van de kassiersters is daarbij uiterst belangrijk. Hij/zij is ook verantwoor...
full job description
Carrefour Belgique - 3500, Hasselt(6 days ago)
Carrefour Belgique Description du poste : La/le Chef Caisse au sein de Carrefour Belgium coordonne les activités du front-end (caisse, coffre, accueil et service center). Il /elle garantit un passage fluide aux caisses. Les flux financiers des caisses sont à sa charge, superviser le travail des hôte(sse)s de caisse est donc primordial. Il/elle a la charge de la planification et du respect de l'emp...
full job description
Carrefour Belgique - 3360, Korbeek Lo(6 days ago)
Carrefour Belgium Functieomschrijving: De Assistent Afdelingsmanager binnen Carrefour Belgium is verantwoordelijk voor het coördineren en opvolgen van de uit te voeren taken van de medewerkers van zijn/haar afdeling. Hij/zij staat garant voor een goede presentatie van de afdeling en beheerst alle processen gelinkt aan de afdeling. Hij/zij is de rechterhand van de Afdelingsmanager. De verantwoordel...
full job description
Carrefour Belgique - 3360, Korbeek Lo(6 days ago)
Carrefour Belgique Description du poste : L'Assistant Manager de Rayon au sein de Carrefour Belgium est responsable du suivi et de la coordination des tâches des collaborateurs de son rayon. Il/elle garantit la bonne tenue du département et maîtrise tous les processus liés au rayon. Il/elle est le bras droit du Manager de Rayon. Les responsabilités de l'Assistant Manager de Rayon au sein de Carref...
full job description
<< previous | Displaying 1-25 of 114 results | next >>