Accounting & Finance category jobs at Carrefour Belgique

<< previous | Displaying 1-12 of 12 results | next >>
Carrefour Belgique - 1050, Bruxelles(2 days ago)
Carrefour Belgium Functieomschrijving: De Expert Analyst is verantwoordelijk voor de analyse van dataproblemen die zich voordoen in de verkoopsystemen en aangegeven worden door de winkels en/of Centrale Diensten. Je staat garant voor het initiëren van oplossingen bij alle betrokken actoren. Hij/zij participeert in de realisatie van de collectieve objectieven van de Helpdesk Data en rapporteert aan...
full job description
Carrefour Belgique - 1050, Bruxelles(2 days ago)
Carrefour Belgique Description du poste : L'Expert Analyst est responsable pour l'analyse des problèmes data détectées dans les systèmes de vente et signalés par les magasins et/ou Services Centraux, sur base de procédures standards. Il/elle est garant pour initier des solutions auprès des acteurs concernés. Il /elle participe à la réalisation collective des objectifs de l' Helpdesk Data et rappor...
full job description
Carrefour Belgique - 1140, Evere(10 days ago)
Carrefour Belgium Functieomschrijving: Als verantwoordelijke van een pool binnen deze aankoopdienst voer je binnen je pool het aankoopbeleid van de afdeling uit, zoals bepaald door de Directeur Aankoop Niet-Handelsgoederen. Voor je werkterrein verzeker je dat de kwalitatieve, kwantitatieve, organisatorische en financiële doelstellingen op het vlak van aankopen van producten en/of diensten worden b...
full job description
Carrefour Belgique - 1140, Evere(10 days ago)
Carrefour Belgique Description du poste : Comme responsable d'un pool d'achats non-marchands, tu mets en œuvre dans ta domaine de compétences la politique d'achats de l'entreprise validée par le Directeur Achats Non-marchands & Réduction des Coûts. Vous allez garantir pour votre domaine d'activité la réalisation des objectifs qualitatifs, quantitatifs, organisationnels et financiers en matière d'a...
full job description
Carrefour Belgique - 1140, Evere(10 days ago)
Carrefour Belgium Functieomschrijving: Als verantwoordelijke van een pool binnen deze aankoopdienst voer je binnen je pool het aankoopbeleid van de afdeling uit, zoals bepaald door de Directeur Aankoop Niet-Handelsgoederen. Voor je werkterrein verzeker je dat de kwalitatieve, kwantitatieve, organisatorische en financiële doelstellingen op het vlak van aankopen van producten en/of diensten worden b...
full job description
Carrefour Belgique - 1140, Evere(10 days ago)
Carrefour Belgique Description du poste : Comme responsable d'un pool d'achats non-marchands, tu mets en œuvre dans ta domaine de compétences la politique d'achats de l'entreprise validée par le Directeur Achats Non-marchands & Réduction des Coûts. Vous allez garantir pour votre domaine d'activité la réalisation des objectifs qualitatifs, quantitatifs, organisationnels et financiers en matière d'a...
full job description
Carrefour Belgique - 1140, Evere(10 days ago)
Carrefour Belgium Functieomschrijving: Als verantwoordelijke van een pool binnen deze aankoopdienst voer je binnen je pool het aankoopbeleid van de afdeling uit, zoals bepaald door de Directeur Aankoop Niet-Handelsgoederen. Voor je werkterrein verzeker je dat de kwalitatieve, kwantitatieve, organisatorische en financiële doelstellingen op het vlak van aankopen van producten en/of diensten worden b...
full job description
Carrefour Belgique - 1140, Evere(10 days ago)
Carrefour Belgique Description du poste : Comme responsable d'un pool d'achats non-marchands, tu mets en œuvre dans ta domaine de compétences la politique d'achats de l'entreprise validée par le Directeur Achats Non-marchands & Réduction des Coûts. Vous allez garantir pour votre domaine d'activité la réalisation des objectifs qualitatifs, quantitatifs, organisationnels et financiers en matière d'a...
full job description
Carrefour Belgique - 1140, Evere(10 days ago)
Carrefour Belgium Functieomschrijving: Als verantwoordelijke van een pool binnen deze aankoopdienst voer je binnen je pool het aankoopbeleid van de afdeling uit, zoals bepaald door de Directeur Aankoop Niet-Handelsgoederen. Voor je werkterrein verzeker je dat de kwalitatieve, kwantitatieve, organisatorische en financiële doelstellingen op het vlak van aankopen van producten en/of diensten worden b...
full job description
Carrefour Belgique - 1140, Evere(10 days ago)
Carrefour Belgique Description du poste : Comme responsable d'un pool d'achats non-marchands, tu mets en œuvre dans ta domaine de compétences la politique d'achats de l'entreprise validée par le Directeur Achats Non-marchands & Réduction des Coûts. Vous allez garantir pour votre domaine d'activité la réalisation des objectifs qualitatifs, quantitatifs, organisationnels et financiers en matière d'a...
full job description
Carrefour Belgique - 1140, Evere(14 days ago)
Carrefour Belgium Functieomschrijving: De Beheerder Kwantificering garandeert dat de promotionele referenties die door de Merchandise en Marketing worden geselecteerd. De goederen moeten bestelbaar zijn tijdens vaste periodes, leverbaar en factureerbaar, voor de winkels. De verantwoordelijkheden van de Beheerder Kwantificering zijn als volgt: Uitvoeren van administratieve taken en technische opera...
full job description
Carrefour Belgique - 1140, Evere(14 days ago)
Carrefour Belgique Description du poste : Vous garantissez que les références promotionnelles sélectionnées par la Marchandise et le Marketing soient commandables, livrables et vendables au magasin durant les périodes fixées. Les responsabilités du Gestionnaire Quantification sont les suivantes : Réaliser les tâches administratives et les opérations techniques liées aux processus de quantification...
full job description
<< previous | Displaying 1-12 of 12 results | next >>
Get Results only for: Accounting/FinanceCarrefour Belgique