Accounting & Finance category jobs at Carrefour Belgique

<< previous | Displaying 1-8 of 8 results | next >>
Carrefour Belgique - 1140, Evere(8 days ago)
Carrefour Belgium Functieomschrijving: De aankoper implementeert het aankoopbeleid van het bedrijf op het vlak van onderhoud en werken, zoals gedefinieerd door de Verantwoordelijken Domain/Pool en gevalideerd door de Directeur Non-Market Purchasing & Cost Reduction. Voor deze gebieden garandeert de aankoper de verwezenlijking van kwalitatieve, kwantitatieve, organisatorische en financiële doelstel...
full job description
Carrefour Belgique - 1140, Evere(8 days ago)
Carrefour Belgique Description du poste : L'acheteur met en œuvre pour la maintenance et les travaux la politique d'achats de l'entreprise déclinée par les Responsables de Domaine/Pool et validée par le Directeur des Achats Non-marchand & de la Réduction des Coûts. L'acheteur garantit pour ces domaines, la réalisation des objectifs qualitatifs, quantitatifs, organisationnels et financiers en matiè...
full job description
Carrefour Belgique - 1140, Evere(13 days ago)
Carrefour Belgium Functieomschrijving: De Expert Helpdesk Data is verantwoordelijk voor de analyse en het oplossen van dataproblemen die zich voordoen in de verkoopsystemen. Je draagt bij tot het optimaliseren van de gegeven in de winkels en het verhogen van de productiviteit. De verantwoordelijkheden als Expert Helpdesk Data zijn de volgende: Je functioneert als Single Point of Contact (SPOC) De ...
full job description
Carrefour Belgique - 1140, Evere(13 days ago)
Carrefour Belgique Description du poste : L'Expert Helpdesk Data est responsable pour l'analyse des problèmes data détectées dans les systèmes de vente. L'expert joue un rôle actif dans l'optimalisation des données dans les magasins et l'augmentation de la productivité. Les responsabilités de l'Expert Helpdesk Data sont les suivantes: Vous êtes membre du SPOC (‘single point of contact') Vous analy...
full job description
Carrefour Belgique - 1140, Evere(13 days ago)
Carrefour Belgium Functieomschrijving: Credit controle is een nieuwe activiteit binnen Carrefour Belgium waarvan de functionaliteiten, KPI's en procedures nog volledig dienen opgezet te worden, maar met een finale doelstelling om sneller en méér gestructureerd wanbetalers te detecteren en tot betalen aan te zetten. Implementatie softwarepakket Uitwerken en opvolgen credit policy Terugdringen dubie...
full job description
Carrefour Belgique - 1140, Evere(13 days ago)
Carrefour Belgique Description du poste : Le contrôle de crédit est une nouvelle activité au sein de Carrefour Belgique dont les fonctionnalités, les KPI et les procédures doivent encore être pleinement mis en place, mais avec pour objectif final de détecter plus rapidement et de manière plus structurée les défaillants et de les inciter au paiement. Implémentation du logiciel Développement et suiv...
full job description
Carrefour Belgique - 1140, Evere(13 days ago)
Carrefour Belgium Functieomschrijving: De Coördinator Klantenboekhouding organiseert, coördineert en controleert de operationele activiteiten in samenwerking met de teamleader op de klantenboekhouding binnen een team van 6 medewerkers. Deze is onderverdeeld in 3 subdepartementen: boekhouding franchise, niet- franchise en huur. Je bent de rechterhand en back-up van de teamleader klantenboekhouding ...
full job description
Carrefour Belgique - 1140, Evere(13 days ago)
Carrefour Belgique Description du poste : Le coordinateur de la comptabilité client organise, coordonne et contrôle les activités opérationnelles en collaboration avec le chef d'équipe sur les comptes clients au sein d'une équipe de 6 employés. Celle-ci est divisée en 3 sous-départements : franchise comptable, non franchise et location. Vous êtes le bras droit et le support du chef d'équipe des co...
full job description
<< previous | Displaying 1-8 of 8 results | next >>
Get Results only for: Accounting/FinanceCarrefour Belgique