Government and Public Sector industry jobs in Ninove

<< previous | Displaying 1-4 of 4 results | next >>
Stad Aalst - 9300, Aalst(2 days ago)
FunctieDe coördinator flankerend onderwijsbeleid heeft een regie-, hefboom, en verbindingsfunctie op lokaal en bovenlokaal niveau. De coördinator maakt deel uit van de dienst Onderwijs.De dienst On....
full job description
Stad Aalst - 9300, Aalst(2 days ago)
FunctieAls hoofdmaatschappelijk werker, help je mee om binnen het wettelijk kader het maatschappelijk beleid van de cluster Ondersteund zelfstanding wonen uit te voeren. Je coördineert en omkadert ....
full job description
Stad Aalst - 9300, Aalst(2 days ago)
FunctieJe bent als projectmedewerker administratie/ICT werkzaam binnen de dienst Sociale zaken. De dienst Sociale zaken wil eenieder in de mogelijkheid stellen een leven te leiden dat beantwoordt a....
full job description
Stad Aalst - 9300, Aalst(2 days ago)
Functie Als interne dienstverlener zet de dienst personeel & organisatie acties op om het welzijn, de betrokkenheid, de prestaties en opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden van alle medewerkers te verhogen. De dienst zorgt ervoor dat alle administratieve HR-processen doorheen de loopbaan (aanwerving, opleiding, beoordeling, verlofstelsels, uitstroom, …) ontworpen en uitgevoerd worden. Jouw bela...
full job description
<< previous | Displaying 1-4 of 4 results | next >>
Get Results only for: Government and Public SectorNinove