Accounting & Finance category jobs at WinBee HRC

<< previous | Displaying 1-13 of 13 results | next >>
WinBee HRC - 1000, Bruxelles(2 days ago)
Uw functie : • Evaluatie van de technische voorzieningen (Best Estimate van de voorzieningen voor schadegevallen, ULAE, ALAE, UPR en andere technische voorzieningen): - Gebruik van deterministische en stochastische voorspellingsmethodes op basis van schadedriehoeken - Analyse van de Best Estimate: volatiliteit, backtesting … - Analyse van de economische rentabiliteit, Combined Ratio • Deelname aan...
full job description
WinBee HRC - 1000, Bruxelles(2 days ago)
Uw functie : • De financiële modellen die de dealing room gebruikt, analyseren/toetsen; • De Fair Value beoordelen en methodologieën ontwikkelen/verfijnen voor de berekening van waardeaanpassingen van collateralised en non collateralised derivaten die in de dealing room worden verhandeld; oplossingen voor de afdekking van volatiliteit toetsen; advies verlenen over de naleving van het Risk Appetite...
full job description
WinBee HRC - 1000, Bruxelles(2 days ago)
Uw functie : • Waardering van de technische voorzieningen (“best estimate” van de voorzieningen schadegevallen, ULAE, ALAE, UPR en andere technische voorzieningen): - gebruik van deterministische en stochastische projectiemethodes op basis van schadedriehoeken; - analyse van de best estimate: volatiliteit, backtesting, … - analyse van de economische rentabiliteit, combined ratio, … Deelname aan de...
full job description
WinBee HRC - 1000, Bruxelles(2 days ago)
Uw functie : • In deze context wordt de medewerker ingezet in de projecten van de afdeling, zoals core backoffice renewal projecten met proces- en systeemoptimalisaties. • uitvoeren van analyses; • uitvoeren van de testen. • Voorts zal de business analist meewerken aan de optimalisatieprojecten waarbij de operationele en klantgerichte processen opnieuw onder de loep genomen zullen worden. • Tot sl...
full job description
WinBee HRC - 1000, Bruxelles(2 days ago)
Meer concreet gaat u de rol van expert vervullen naast een managementrol bij het beheren van het team, dat zich toelegt op de volgende taken: • Het toetsen en controleren als 2de verdedigingslijn van de 1ste verdedigingslijn zowel op het vlak van de berekeningen (Best Estimate, Data quality enz.) als inzake de processen (Reserving, Pricing, Approval process enz.) voor Leven, niet-Leven, ALM en de ...
full job description
WinBee HRC - 1000, Bruxelles(2 days ago)
Votre fonction : • Evaluation des Provisions Techniques ( Best Estimate des provisions pour sinistres, ULAE, ALAE, UPR et autres provisions techniques) : - Utilisation de méthodes de projection déterministes et stochastiques basées sur les triangles de sinistralité; - Analyse du Best Estimate : volatilité, backtesting … ; - Analyse de rentabilté économique, Combined Ratio … ; • Participation aux «...
full job description
WinBee HRC - 1000, Bruxelles(2 days ago)
Vous rapporterez au Customer Solutions Manager et serez responsable d’une ligne de produits d’assurances Automobile ou Habitation, avec pour objectifs la croissance et la rentabilité de cette dernière. Votre fonction : • Gestion du cycle de vie complet du produit dédié : Automobile ou Habitation, en interaction continue avec les départements opérationnels, marketing, informatique et juridique. • M...
full job description
WinBee HRC - 1000, Bruxelles(2 days ago)
Vous rapporterez au Customer Solutions Manager et serez responsable d’une ligne de produits d’assurances Automobile ou Habitation, avec pour objectifs la croissance et la rentabilité de cette dernière. Votre fonction : • Gestion du cycle de vie complet du produit dédié : Automobile ou Habitation, en interaction continue avec les départements opérationnels, marketing, informatique et juridique. • M...
full job description
WinBee HRC - 1000, Bruxelles(2 days ago)
Your function : • Identify the main risks to which the Company is exposed • Evaluate & validate quarterly the need of capital of the Company using the Internal Model and the Standard Formula • Improve continuously the Validation Framework, including the Testing & Data Quality Framework • Develop the Use Tests Framework of the group : make the link between the strategic decisions made by the busine...
full job description
WinBee HRC - 1000, Bruxelles(2 days ago)
Your function : • Formulate and consolidate the various finance business requirements • Analyze, elaborate and gather the various data requirements by collaborating with the company’s other im-pacted departments (mainly Risk and IT) • Design the As-Is & To-Be solutions and processes translated from new IFRS legislations and evaluate the neces-sary efficiency improvements • Build a bridge between F...
full job description
WinBee HRC - 1000, Bruxelles(2 days ago)
Votre fonction : •Vous étudiez les gammes de produit d’assurance présentes sur le marché pour lesquelles notre client propose des solutions à ses clients, •Vous avez un rôle de « veille » sur l’évolution du marché des assurances tant sur les prix, la gamme de produits que sur la réglementation en vigueur, •Vous analysez ces gammes de produits et les introduisez et les codifiez dans le système, •Vo...
full job description
WinBee HRC - 1000, Bruxelles(2 days ago)
Votre fonction : • Vous participez activement à la définition de l’offre en fixant les bons niveaux de prix technique, et ce en étroite collaboration avec le Product management ; • sur base de la stratégie commerciale et des priorités, vous participez à la définition de la stratégie tarifaire du prix proposé au client ; • vous suivez la performance en termes de rentabilité et proposez les ajusteme...
full job description
WinBee HRC - 1000, Bruxelles(2 days ago)
Uw functie : • Het analyseren en evalueren van aanvragen via telefoon • Het uitbrengen en onderhandelen van offertes en deze vervolgens pro-actief opvolgen, conform het acceptatiebeleid van het bedrijf • Informatie verstrekken aan eindklanten via telefoon • Behandelen van aanvragen tot mutatie • Beheren van klachten • Aanmaken van bijvoegsels • In functie van je kerncompetenties zullen een aantal ...
full job description
<< previous | Displaying 1-13 of 13 results | next >>
Get Results only for: Accounting/FinanceWinBee HRC