accountant, accounting, finance, audit, financial analyst jobs at WinBee HRC

<< previous | Displaying 1-25 of 55 results | next >>
WinBee HRC - 1000, Bruxelles(1 day ago)
Your function : • Formulate and consolidate the various finance business requirements • Analyze, elaborate and gather the various data requirements by collaborating with the company’s other im-pacted departments (mainly Operations, Risk and IT) • Design the As-Is & To-Be solutions and processes for the Finance Accounting department and evaluate the nec-essary operating model improvements • Build a...
full job description
WinBee HRC - 1000, Bruxelles(1 day ago)
Uw Functie : • Je maakt deel uit van de afdeling Value Management en Reporting die onder de verantwoordelijkheid van de CFO valt en die bestaat uit 4 personen. • Je takenpakket is zeer divers en laat je toe een dieper inzicht te verwerven in de werking van een verzekeringsmaatschappij. • Op basis van de beschikbare databases en met behulp van de geschikte IT-tools (voornamelijk SAS en Excel), ontw...
full job description
WinBee HRC - 1000, Bruxelles(1 day ago)
Uw Functie : • Je maakt deel uit van de afdeling Value Management en Reporting die onder de verantwoordelijkheid van de CFO valt en die bestaat uit 4 personen. • Je takenpakket is zeer divers en laat je toe een dieper inzicht te verwerven in de werking van een verzekeringsmaatschappij. • Op basis van de beschikbare databases en met behulp van de geschikte IT-tools (voornamelijk SAS en Excel), ontw...
full job description
WinBee HRC - 1000, Bruxelles(1 day ago)
As Financial Reporting, you will be in charge of follow up the latest development of the IFRS and Solvency II standards and to ensure a homogeneous and correct application of the standards. Key responsibilities : • Implement and coordinate the Solvency II quantitative reporting (QRT’s) in close cooperation with risk and actuarial departments • Ensure a correct and homogenous application of account...
full job description
WinBee HRC - 1000, Bruxelles(1 day ago)
Uw functie : • U volgt de nationale en Europese initiatieven op in de prudentiële regelgeving voor verzekeringsondernemingen, met bijzondere aandacht voor finance en risk management • U identificeert trends en onderwerpen die in deze domeinen relevant zijn voor de Belgische verzekeringssector • U volgt de ontwikkelingen van het Solvency II-project op de voet op, gaat de impact voor onze leden na, ...
full job description
WinBee HRC - 1000, Bruxelles(1 day ago)
Afin de renforcer son département Risk & Finance, notre client recherche un Conseiller Risk & Finance (Solvency II) Votre fonction : • Vous suivez les initiatives prises au niveau national et européen dans la réglementation prudentielle pour les entreprises d'assurances, avec une attention particulière pour la finance et le risk management • Vous identifiez les tendances et les thèmes dans ces dom...
full job description
WinBee HRC - 1000, Bruxelles(1 day ago)
Your function : • Identify the main risks to which the Company is exposed • Evaluate & validate quarterly the need of capital of the Company using the Internal Model and the Standard Formula • Improve continuously the Validation Framework, including the Testing & Data Quality Framework • Develop the Use Tests Framework of the group : make the link between the strategic decisions made by the busine...
full job description
WinBee HRC - 1000, Bruxelles(1 day ago)
Votre fonction : • Vous êtes responsable de l'exécution complète, correcte, ponctuelle et autonome des dossiers d'encaissement qui vous sont attribués dans le cadre des domaines qui vous sont confiés au sein du service Gestion financière afin d'encaisser ou de verser le plus rapidement possible les montants, soldes, commissions dus par nous, nos assurés, nos intermédiaires. • Les domaines dans les...
full job description
WinBee HRC - 1000, Bruxelles(1 day ago)
Uw functie : • U volgt de diverse ontwikkelingen over aanvullende pensioenen, en de levensverzekeringen in het algemeen, op de voet op • U vertaalt de marktinformatie naar adviezen voor de sector en beheert een aantal sectorstudies hierover • U staat in voor diverse projecten rond aanvullende pensioenen tweede pijler met zowel algemene als technische aspecten (met links naar o.a. het berekenen van...
full job description
WinBee HRC - 1000, Bruxelles(1 day ago)
Votre fonction : • Vous suivez de près le débat sociétal sur les pensions complémentaires et les assurances sur la vie en général • Vous traitez les informations recueillies sur le marché de façon à guider le secteur dans ses choix stratégiques • Vous réalisez des études concernant, essentiellement, les assurances vie collectives (2e pilier – pensions collectives) et prenez part activement au lanc...
full job description
WinBee HRC - 1000, Bruxelles(1 day ago)
Your function : • Formulate and consolidate the various finance business requirements • Analyze, elaborate and gather the various data requirements by collaborating with the company’s other im-pacted departments (mainly Risk and IT) • Design the As-Is & To-Be solutions and processes translated from new IFRS legislations and evaluate the neces-sary efficiency improvements • Build a bridge between F...
full job description
WinBee HRC - 1000, Bruxelles(1 day ago)
Key responsibilities : In a world where accounting is undergoing a major transformation given the integration of the Solvency 2 reporting in daily life, the implementation of the upcoming new IFRS framework : 9 and 17, you report directly to the Benelux head of Accounting and treasury and lead the successful implementation and then usage/understanding of the figures developed under those new stand...
full job description
WinBee HRC - 1000, Bruxelles(1 day ago)
Votre fonction : Vous accompagnez les entités opérationnelles et les services financiers dans le suivi de leurs statistiques de performance. Vous collaborez étroitement avec d'autres services tels que Marketing, IT, Back Office Non-Life, Accounting, Risk Management, … Vous êtes également responsable de la maintenance et de l'amélioration de Datawarehouse en prenant en compte des processus d'analys...
full job description
WinBee HRC - 1000, Bruxelles(1 day ago)
Your role : • Update and develop pricing models to ensure sustanaible and profitable portfolio growth. • Conduct analysis and communicate to peers and team manager proactively to share discovered price, model or data issues and suggest appropriate remedial actions. • Promote & share technical expertise culture within the team. • Consider the impact of pricing actions on customers • Set-up and main...
full job description
WinBee HRC - 1000, Bruxelles(1 day ago)
For a big insurance company localized in Brussels, we are looking for an Actuarial Function Holder & Model Validation Coordinator. The responsibilities of the actuarial function include the tasks imposed by Solvency II, the Belgian Law on supervision of insurance or reinsurance undertakings and the governance circular of the National Bank of Belgium. The activities of the Actuarial Function Holder...
full job description
WinBee HRC - 1000, Bruxelles(11 hours ago)
Uw functie : • Evaluatie van de technische voorzieningen (Best Estimate van de voorzieningen voor schadegevallen, ULAE, ALAE, UPR en andere technische voorzieningen): - Gebruik van deterministische en stochastische voorspellingsmethodes op basis van schadedriehoeken - Analyse van de Best Estimate: volatiliteit, backtesting … - Analyse van de economische rentabiliteit, Combined Ratio • Deelname aan...
full job description
WinBee HRC - 1000, Bruxelles(11 hours ago)
Uw functie : • In deze context wordt de medewerker ingezet in de projecten van de afdeling, zoals core backoffice renewal projecten met proces- en systeemoptimalisaties. • uitvoeren van analyses; • uitvoeren van de testen. • Voorts zal de business analist meewerken aan de optimalisatieprojecten waarbij de operationele en klantgerichte processen opnieuw onder de loep genomen zullen worden. • Tot sl...
full job description
WinBee HRC - 1000, Bruxelles(11 hours ago)
Meer concreet gaat u de rol van expert vervullen naast een managementrol bij het beheren van het team, dat zich toelegt op de volgende taken: • Het toetsen en controleren als 2de verdedigingslijn van de 1ste verdedigingslijn zowel op het vlak van de berekeningen (Best Estimate, Data quality enz.) als inzake de processen (Reserving, Pricing, Approval process enz.) voor Leven, niet-Leven, ALM en de ...
full job description
WinBee HRC - 1000, Bruxelles(11 hours ago)
Uw functie : • De financiële modellen die de dealing room gebruikt, analyseren/toetsen; • De Fair Value beoordelen en methodologieën ontwikkelen/verfijnen voor de berekening van waardeaanpassingen van collateralised en non collateralised derivaten die in de dealing room worden verhandeld; oplossingen voor de afdekking van volatiliteit toetsen; advies verlenen over de naleving van het Risk Appetite...
full job description
WinBee HRC - 1000, Bruxelles(11 hours ago)
Uw functie : • Waardering van de technische voorzieningen (“best estimate” van de voorzieningen schadegevallen, ULAE, ALAE, UPR en andere technische voorzieningen): - gebruik van deterministische en stochastische projectiemethodes op basis van schadedriehoeken; - analyse van de best estimate: volatiliteit, backtesting, … - analyse van de economische rentabiliteit, combined ratio, … Deelname aan de...
full job description
WinBee HRC - Rotterdam(1 day ago)
Your role : •Inside the data management department and in collaboration with the business, you'll develop an innovative machine learning / statistical learning system. •You'll discover the relevant data sleeping in the DBs. •You'll develop tools using those data to improve our products. •You’ll develop tools to generate sales actions. Your profile : •You have a Master in economics / statistics/ ma...
full job description
WinBee HRC - 1000, Bruxelles(1 day ago)
Your role : •Inside the data management department and in collaboration with the business, you'll develop an innovative machine learning / statistical learning system. •You'll discover the relevant data sleeping in the DBs. •You'll develop tools using those data to improve our products. •You’ll develop tools to generate sales actions. Your profile : •You have a Master in economics / statistics/ ma...
full job description
WinBee HRC - 1000, Bruxelles(1 day ago)
Your role : •Inside the data management department and in collaboration with the business, you'll develop an innovative machine learning / statistical learning system. •You'll discover the relevant data sleeping in the DBs. •You'll develop tools using those data to improve our products. •You’ll develop tools to generate sales actions. Your profile : •You have a Master in economics / statistics/ ma...
full job description
WinBee HRC - 1000, Bruxelles(1 day ago)
Plus concrètement, vous jouerez un rôle d’expert mais aussi un rôle de management dans la gestion de l’équipe qui se concentre sur les tâches suivantes : • Challenger et contrôler en tant que 2ème ligne de défense, la 1ère ligne tant au niveau des calculs (Best Estimate, Data quality, …) que des processus (Reserving, Pricing, Approval process, …) sur la Vie, la Non-Vie, l’ALM et les investissement...
full job description
WinBee HRC - 1000, Bruxelles(1 day ago)
Votre fonction : Dans ce contexte, le collaborateur est affecté aux projets du département, tels que des projets de core back-office renewal avec optimisations de processus et de système : • Exécuter des analyses ; • Réaliser les tests. Le Business Analyst participera aussi aux projets d’optimisation où les processus opérationnels et orientés client seront à nouveau examinés de près. Citons, enfin...
full job description
<< previous | Displaying 1-25 of 55 results | next >>